Medical Business Projects zoekt deelnemers voor nieuwe projecten én bestuursleden voor in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht!
Om de huidige gezondheidszorg betaalbaar en van kwalitatief hoog niveau te houden is er behoefte aan professionals met multidisciplinaire blik!

Medical Business Projects ‘Realisatie van verbeteringen in de zorg’

Medical Business Projects heeft als doel om de medisch specialisten en managers van de toekomst samen te laten werken aan het verbeteren van de zorg, zodat medisch en bedrijfskundig perspectief gebundeld wordt. Wij zijn er van overtuigd dat het door deze verbinding mogelijk is om optimale patiëntenzorg te realiseren, met efficiënter gebruik van (financiële) middelen en een prettiger werkklimaat voor alle zorg professionals. Met MBP is een uniek format ontwikkeld van multidisciplinaire projecten, uitvoerbaar binnen alle afdelingen van een zorginstelling. Enige voorwaarden zijn een samenwerking gericht op ontwikkeling van nieuwe kennis en ervaringen en het streven naar vooruitgang met oog voor vernieuwende, creatieve oplossingen.

Een MBP projectteam bestaat uit (bijna) artsen en jonge, ambitieuze bedrijfskundigen. Vanuit MBP krijgen zij de benodigde training en coaching van externe consultants. Voor de opdrachtgever brengt het team de huidige situatie en knelpunten op de afdeling in kaart, onderzoekt zij verbetermogelijkheden en draagt concrete adviezen aan.

Door de non-profit structuur van MBP is de interne motivatie van de deelnemers en de samenwerking met de opdrachtgever een sterke drive om tot creatieve oplossingen te komen. De uitkomst is een win-win situatie. Enerzijds leert MBP de deelnemende medici en niet-medici op professionele wijze bedrijfskundige vraagstukken in de zorg aan te pakken en anderzijds dragen de projecten daadwerkelijk bij aan een betere gezondheidszorg. Het MBP bestuur vormt de schakel tussen het projectteam, de opdrachtgever en de externe coaches en bewaakt de kwaliteit van de projecten.

Sponsors

  • images
  • RB_logo_cmyk21-894x1024
  • logo-zn
  • image-4095543
  • zk_payoff_pms2935
  • Skybox-logo